Wednesday, 23 November 2011

~Wak Bush.~: Tiada faedah.

~Wak Bush.~: Tiada faedah.: Aku berlindung kepada Allah SWT. dari perkerjaan dan perbuatan yang tiada memberi faedah kepada akhiratku.

No comments:

Post a Comment